Tuesday, 14 April 2015

PSALM 4. - PSALM 4.

Friday 17 April 2015.  
WORD OF THE DAY:
[Psalm 4:1b-8]
1b. Give answer to my cry, O God of my righteousness; make me free from my troubles; have mercy on me, and give ear to my prayer. 
2. O sons of men, how long will you go on, turning my glory into shame? How long will you give your love to foolish things, going after what is false? (Selah)
3. See how the Lord Has made great His mercy for me; the Lord will give ear to my cry. 
4. Let there be fear in your hearts, and do no sin; when you are on your beds, search your hearts, and be silent. (Selah.)
5. Give the offerings of righteousness, and put your faith in the Lord. 
6. There are numbers who say: "Who will do us any good? The light of His face Has gone from us."
7. Lord, You have put joy in my heart, more than they have when their grain and their wine are increased. 
8. I will take my rest on my bed in peace, because You only Lord, keep me safe.  

Vrydag 27 April 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 4:2-9]
2. As en roep, verhoor my, O God van my geregtigheid! In benoudheid het U vir my ruimte gemaak; wees my genadig, en verhoor my gebed!
3. O manne, tot hoe lank sal my eer tot skande wees? Hoe lank sal julle die nietigheid liefhê, die leuen soek?
4. Weet tog dat die Here vir Hom 'n gunsgenoot afgesonder het; die Here hoor as ek Hom aanroep!
5. Sidder, en moenie sondig nie; spreek in julle hart op julle bed, en wees stil. Sela. 
6. Offer offerandes van geregtigheid, en vertrou op die Here. 
7. Baie sê: "Wie sal ons die goeie laat sien? Verhef oor ons die lig van U aangesig, O Here!"
8. Groter vreugde het U in my hart gegee as wanneer hulle koring en hulle mos oorvloedig is. 
9. Ek wil in vrede gaan lê en meteens aan die slaap raak, want U O Here alleen, laat my in veiligheid woon. 

(DV. I will share a few well-known and favourite sections from the Psalms with you, as often as I possibly can. 
DV. Sal ek sommige bekende en geliefkoosde gedeeltes in die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)

Many thanks to the 700clubasia for this pic

9 comments:

 1. Praise The lord. God bless you sister.

  ReplyDelete
 2. night visit
  http://bestseotriks.blogspot.com/

  ReplyDelete
 3. I'm glad to see someone else that shares their faith online. Great blog.

  ReplyDelete
 4. Want Unlimited Traffic? Want Free Facebook Likes, Twitter Traffic & All Social Media Traffic? Want Top Google Ranking of Your Website?
  AddMeFast is the Solution. Get Unlimited Points in Your AddMeFast Account.. http://www.swimhealth.net/addmefast

  ReplyDelete
 5. Praise Be!

  Please visit my blog about Jesus mtaylor18.blogspot.com

  God Bless you sister

  ReplyDelete
 6. Merhaba ucuz ve kaliteli big bag çuval fiyatları için bizi ziyaret edebilirsiniz.Bakınız: big bag

  ReplyDelete