Tuesday, 28 April 2015

PSALM 21 / PSALM 21.

Thursday 30 April 2015. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 22:5]
They cried to You and were delivered; they trusted in, leaned on, and confidently relied on You, and were not ashamed or confounded or disappointed.
 
MESSAGE OF THE DAY:
[PSALM 21:1-6&13]
1. The king (David) shall joy in Your strength, O Lord; and in Your salvation how greatly shall he rejoice!
2. You have given him his heart's desire and have not withheld the request of his lips. Selah. (Pause and think of that)!
3. For You send blessings and good things to meet him; You set a crown of pure gold on his head. 
4. He asked life of You, and You gave it to him - long life forever and evermore. 
5. His glory is great because of Your aid; splendour and majesty You bestow upon him. 
6. For You make him to be blessed, and a blessing forever; You make him exceedingly glad with the joy of Your presence. 
13. Be exalted, Lord, in Your strength; we will sing and praise Your power. 

Donderdag 30 April 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 22:6]
Hulle het U aangeroep en het ontvlug; op U het hulle vertrou, en nie beskaamd gestaan nie. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 21:2-7&14]
2. O Here, die koning is bly oor U sterke, en hoe baie juig hy oor U hulp!
3. U het hom die wens van sy hart gegee en die begeertes van sy lippe nie geweier nie. Sela. 
4. Want U kom hom tegemoet met seëninge van die goeie; op sy hoof sit U 'n kroon van fyn goud. 
5. Die lewe het hy van U begeer, U het hom dit gegee: lengte van dae vir ewig en altyd. 
6. Groot is sy eer deur U hulp; majesteit en heerlikheid het U op hom gelê. 
7. Want U maak hom baie geseënd vir ewig; U maak hom bly met vreugde by U aangesig. 
8. Want die koning vertrou op die Here, en deur die goedertierenheid van die Allerhoogste sal hy nie wankel nie. 
14. Verhef U, Here, in U sterkte; ons wil U heldekrag eer met psalmgesang. 

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can.  
        /
DV. Sal ek welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)
    Cell phone photo, taken in our garden. 

6 comments: