Tuesday, 14 April 2015

PSALM 13. - PSALM 13.

Wednesday 22 April 2915. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 11:1]
In the Lord I take refuge. 

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 13. 
1. English - (New International Version)
[Psalm 13:1-6]
1. How long, O Lord? Will You forget me for ever? How long will You hide Your face from me?
2. How long must I wrestle with my thoughts, and every day have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me? 
3. Look on me, and answer O Lord my God! Give light to my eyes, or I will sleep in  death;
4. My enemy will say: "I have overcome him," and my foes will rejoice when I fall. 
5. But I trust in Your unfailing love; my heart rejoices in Your savation. 
6. I will sing to the Lord, for He has been good to me.

Woensdag 22April 2015. 
WOORD VAN DIE DAG: 
[Psalm 11:1]
By die Here skuil ek. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 13.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Psalm 13:1-6]
1. 'n Psalm van Dawid. 
2. Hoe lank Here, sal U my altyddeur vergeet? Hoe lank sal U vir my U aangesig verberg? 
3. Hoe lank sal ek planne beraam in my siel, met kommer in my hart oordag? Hoe lank sal my vyand hom oor my verhef?
4. Aanskou tog, verhoor my, Here my God! Verlig my oë, sodat ek nie in die dood inslaap nie;
5. Sodat my vyand nie kan sê: "Ek het hom oorwin nie," en my teëstanders nie kan juig as ek wankel nie. 
6. Maar ek - op U goedertierenheid vertrou ek; my hart sal juig oor U heilEk wil sing tot eer van die Here, omdat Hy aan my goed gedoen het. 

(DV. I will share some well-known and favourite sections from the Psalms with you as often as I possibly can.  /
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)


4 comments: