Tuesday, 14 April 2015

PSALM 3. - PSALM 3.

Thursday 16 April 2015. 
WORD OF THE DAY:
PSALM 3. 
1. English - (BBE Version)
[Psalm 3:3-8]
3. But Your strength, O Lord, is round me, you are my glory and the lifter up of my head. 
4. I send up a cry to the Lord with my voice, and He gives me an answer from His holy hill. (Selah)
5. I took my rest in sleep, and then again I was awake; for the Lord was my support. 
6. I will have no fear, though ten thousand have come round me, putting themselves against me. 
7. Come to me Lord; keep me safe, O my God; for you have given all my haters blows on their face-bones; the teeth of the evil-doers have been broken by You. 
8. Salvation comes from the Lord; Your blessing is on Your people. (Selah)

Donderdag 16 April 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
PSALM 3.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Psalm 3:4-9]
4. Maar U Here, is 'n skild wat my beskut, my eer en die Een wat my hoof ophef. 
5. Luid roep ek die Here aan, en Hy verhoor my van Sy heilige berg. 
6. Ek het gaan lê en aan die slaap mag raak; ek het wakker geword, want die Here ondersteun my. 
7. Ek sal nie vrees vir tienduisende van mense wat rondom teen my gereed staan nie. 
8. Staan op Here, verlos my, my God! Want U het al my vyande op die kakebeen geslaan; U het die tande van die goddelose stukkend gebreek. 
9. Die heil behoort aan die Here; laat U seën wees oor U volk! Sela. 
      Cell phone photo. 
(DV. I will share a few well-known and favourite sections from the Psalms with you, as often as I possibly can.     /
DV. Sal ek 'n paar welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)3 comments: