Sunday, 3 May 2015

PSALM 23.

Monday 4 May 2015. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 63:3,4]
3. Because experiencing Your loyal love is better than life itself, my lips will praise You. 
4. For this reason I will praise You while I live; in Your Name I will lift up my hands. 

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 23:
1. English - (New English Translation)
[Psalm 23:1-6]
1. The Lord is my Shepherd, I lack nothing. 
2. He takes me to lush pastures, He leads me to refreshing water. 
3. He restores my strength. He leads me down the right paths for the sake of His reputation.
4. Even when I must walk through the darkest valley, I fear no danger, for You are with me; Your rod and Your staff reassure me. 
5. You prepare a feast before me in the plain sight of my enemies. You refresh my head with oil; my cup is completely full.  
6. Surely Your goodness and faithfulness will pursue me all my days; and I will live in the Lord's house for the rest of my life. 

Maandag 4 Mei 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 64:4,5]
4. Want U goedertierenheid is beter as die lewe; my lippe moet U prys. 
5. Só sal ek U prys my lewe lank, in U Naam my hande ophef. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 23:
[Psalm 23:1-6]
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
1. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my Herder; niks sal my ontbreek nie. 
2. Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. 
3. Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om Sy Naam ontwil. 
4. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie;  want U is met my: U stok en U staf, dié vertroos my. 
5. U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor. 
6. Net goedheid en guns sal my volg, al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die Here bly, in lengte van dae. 

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. 
/  DV. Sal ek welbekende en gunsteling gedeeltes van die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Cell phone photo taken in our garden. 1 comment: