Saturday, 31 October 2015

PROVERBS 6. Second section - The Folly of Indolence / Die Dwaasheid van Luiheid en Traagheid.

Friday 6 November 2015.
WORD OF THE DAY: 
(Proverbs 18:10)
The Name of the Lord is like a strong tower; the righteous person runs to it, and is set safely on high. 

MESSAGE OF THE DAY: 
PROVERBS 6, Second section - The folly of indolence. 
1. English - (Amplified Bible Version) 
(Proverbs 6:6-11) 
6. Go to the ant, you sluggard; consider her ways and be wise! -
7. Which, having no chief, overseer or ruler, 
8. Provides her food in the summer, and gathers her supplies in the harvest. 
9. How long will you sleep, o sluggard? When will you arise out of your sleep? 
10. Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to lie down and sleep -
11. So will your poverty come like a robber or one who travels (with slowly but surely approaching steps) and your want like an armed man (making you helpless). 

Vrydag 6 November 2015.
WOORD VAN DIE DAG: 
(Spreuke 18:10)
Die Naam van die Here is 'n sterk toring; die regverdige hardloop daarin en word beskut. 

BOODSKAP VAN DIE DAG: 
SPREUKE 6, Tweede gedeelte - Die dwaasheid van traagheid en luiheid. 
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
(Spreuke 6:6-11)
6. Gaan na die mier, luiaard, kyk na sy weë en word wys!
7. Hy wat geen aanvoerder, opsigter of heerser het nie, 
8. Maak sy brood klaar in die somer, bêre sy voedsel weg in die oestyd. 
9. Hoe lank luiaard sal jy bly lê, wanneer sal jy opstaan uit jou slaap?
10. Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie sluimer, nog 'n bietjie handevou om uit te rus!
11.  So kom dan jou armoede soos 'n rondloper en jou gebrek soos 'n gewapende man. 

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share some of the Proverbs with you, as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is, en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek sommige van die Spreuke met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.) 
Cell phone photo taken in our garden

No comments:

Post a Comment