Monday, 5 October 2015

THE PROVERBS, Chapter 2. / SPREUKE, Hoofstuk 2.

THE PROVERBS.

Wednesday 14 October 2015.
WORD OF THE DAY:
(Proverbs 31:30)
Charm and grace are deceptive, and beauty is vain (because it is not lasting), but a woman who reverently and worshipfully fears the Lord, shall be praised!

MESSAGE OF THE DAY:
PROVERBS, Chapter 2, Second section ...
1. English - (Amplified Bible Version.)
(Proverbs 2:9-15)
9. Then you will understand righteousness, justice, and fair dealing (in every area and relation); yes, you will understand every good path. 
10. For skillful and godly Wisdom shall enter into your heart, and knowledge shall be pleasant to you.  
11. Discretion shall watch over you, understanding shall keep you, 
12. To deliver you from the way of evil and the evil men, from men who speak perverse things and are liars,
13. Men who forsake the paths of uprightness, to walk in the ways of darkness.  
14. Who rejoice to do evil and delight in the perverseness of evil,
15. Who are crooked in their ways, wayward and devious  in their paths. 

Woensdag 14 Oktober 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Spreuke 31:30)
Sjin. Die bevalligheid is bedrog, en die skoonheid is nietigheid; 'n vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word!

BOODSKAP VAN DIE DAG:
SPREUKE, Hoofstuk 2, Tweede afdeling ...
Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
(Spreuke 2: 9-15) 
9. Dan sal jy geregtigheid en reg verstaan, en regverdigheid -  elke goeie pad. 
10. Want wysheid sal in jou hart kom, en kennis vir jou siel lieflik wees; 
11. Oorleg sal oor jou wag hou, verstand sal jou bewaak,
12. Om jou te red van die weg van die slegte, van die mens wat valse dinge spreek; 
13. Van die wat die paaie van opregtheid verlaat, om op weĆ« van duisternis te wandel. 
14. Die wat hulle verheug in kwaaddoen, wat juig oor die valse streke van die slegte,
15. Van wie die paaie verkeerd is, en wat afwyk in hulle spore;

(If it is the will of God Almighty, and by His grace and mercy, it will be my pleasure to share some of the Proverbs with you, as often as I possibly can. /
As dit die wil van God Almagtig is, en deur Sy genade en barmhartigheid, sal dit vir my 'n vreugde wees om sommige van die Spreuke met u te deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks to whoever placed this very powerful Scripture on Face Book. 

No comments:

Post a Comment