Saturday, 31 October 2015

PROVERBS 6, Third section. (The Wicked Man).

Weekend 7 & 8 November 2015.
WORD OF THE DAY: 
(Proverbs 15:17)
Better is a meal of vegetables where there is love, than a fattened ox, where there is hatred. 

MESSAGE OF THE DAY: 
PROVERBS 6, Third section. (The wicked man).
1. English - (Amplified Bible Version).
(Proverbs 6:12-15)
12. A worthless person, a wicked man, is he who goes about with a perverse (contrary, wayward) mouth. 
13. He winks with his eyes, he speaks by shuffling or tapping with his feet, he makes signs (to mislead and deceive), and teaches with his fingers. 
14. Willful and contrary in his heart, he devises trouble, vexation, and evil continually; he lets loose discord and sows it. 
15. Therefore upon him, shall the crushing weight of calamity come suddenly; suddenly shall he be broken, and that without remedy. 

Naweek 7 & 8 November 2015.
WOORD VAN DIE DAG: 
(Spreuke 15:17)
Liewer 'n porsie groente waar liefde by is,  as 'n vetgevoerde bees en haat daarby. 

BOODSKAP VAN DIE DAG: 
SPREUKE 6, Derde gedeelte. (Die bose man).
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
(Spreuke 6:12-15)
12. 'n Deugniet, 'n kwaaddoener, is hy wat met 'n valse mond rondloop, 
13. Wat met sy oë knip, met sy voete beduie, en met sy vingers tekens gee;
14. In wie se hart valse streke is, wat altyd onheil bewerk en tweedrag saai. 
15. Daarom sal sy ondergang skielik kom, onvoorsiens sal hy verbreek word, sonder dat daar genesing daarvoor is. 

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share some of the Proverbs with you, as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is, en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek sommige van die Spreuke met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.) 
Cell phone photo taken in our garden

No comments:

Post a Comment