Saturday, 15 August 2015

PSALM 119.

Wednesday 26 August 2015.
WORD OF THE DAY:
[Psalm 16:8] I have set the Lord continually before me; because He is at my right hand, I will not be moved. 

MESSAGE OF THE DAY: 
PSALM 119, ......  Ayin.
1. English - (New English Translation).
[Psalm 119:121-128]
121. I do what is fair and right. Do not abandon me to my oppressors! 
122. Guarantee the welfare of Your servant! Do not let the arrogant oppress me!
123. My eyes grow tired as I wait for Your deliverance, for Your reliable promise to be fulfilled. 
124. Show Your servant Your loyal love! Teach me Your statutes!
125. I am Your servant. Give me insight, so that I can understand Your rules. 
126. It is time for the Lord to act - they break Your law!
127. For this reason I love Your commands more than gold, even purest gold. 
128. For this reason I carefully follow all Your precepts. I hate all deceitful actions. 

Woensdag 26 Augustus 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 16:8]
Ek stel die Here altyddeur voor my; omdat Hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 119,  ........  Ajin.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Psalm 119:121-128]
121. Ek het reg en geregtigheid gedoen: gee my nie oor aan my verdrukkers nie. 
122. Wees borg vir U kneg ten goede; laat vermeteles my nie verdruk nie. 
123. My oë smag na U heil en na die belofte van U geregtigheid. 
124. Handel met U kneg na U goedertierenheid, en leer my U insettinge. 
125. Ek is U kneg; maak my verstandig, dat ek U getuienisse kan ken. 
126. Dit is tyd vir die Here om te handel: hulle het U wet verbreek. 
127. Daarom het ek U gebooie lief, meer as goud, ja, as baie fyn goud. 
128. Daarom hou ek al die bevele aangaande alles vir reg; elke leuenpad haat ek. 

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. / 
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Cell phone photo taken in our garden. 


No comments:

Post a Comment