Sunday, 9 August 2015

PSALM 119.

Sunday 23 August 2015.
WORD OF THE DAY:
[Psalm 86:11]
Teach me Your way, O Lord; I will walk in Your truth; unite my heart, to fear Your Name. 

MESSAGE OF THE DAY: 
PSALM 119, ......  Mem.
1. English - (New International Version.)
[Psalm 119:97-104]
97. Oh, how I love Your law! I meditate on it all day long. 
98. Your commandments make me wiser than my enemies, for I am always aware of them. 
99. I have more insight than all my teachers, for I meditate on Your statutes. 
100. I have more understanding than the elders (those older than I), for I observe Your precepts. 
101. I have kept my feet from every evil path so that I can keep Your instructions. 
102. I have not parted from Your laws, for You teach me. 
103. How sweet are Your Words to my taste, sweeter than honey to my mouth!
104. I gain understanding from Your precepts; therefore I hate every wong path. 

Sondag 23 Augustus 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 86:11]
Leer my Here, U weg, ek sal in U waarheid wandel; verenig my hart tot die vrees van U Naam. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 119,  ........  Mem.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Psalm 119:97-104]
97. Hoe lief het ek U wet; dit is my bepeinsing die hele dag. 
98. U gebooie maak my wyser as my vyande, want hulle is myne vir ewig. 
99. Ek is verstandiger as al my leermeesters, want U getuienisse is my bepeinsing. 
100. Ek het meer verstand as die ou mense, want ek bewaar U bevele. 
101. Ek het my voete teruggehou van elke verkeerde pad, dat ek U Woord kan bewaar. 
102. Ek het van U verordeninge nie afgewyk nie, want Ú het my geleer. 
103. Hoe soet is U beloftes vir my verhemelte, meer as heuning vir my mond. 
104. Uit U bevele kry ek verstand; daarom haat ek elke leuenpad. 

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. / 
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks to Kenneth Copeland Ministries  for this very relevant and blessed message. 

3 comments: