Saturday, 15 August 2015

PSALM 119.

Thursday 27 August 2015.
WORD OF THE DAY:
[Psalm 18:36]
You widen my path; my feet do not slip. 

MESSAGE OF THE DAY: 
PSALM 119, ......  Pe. 
1. English - (Amplified Bible Version),
[Psalm 119:129-136]
129. Your testimonies are wonderful (far exceeding anything conceived by man); therefore my (penitent) self keeps them (hearing, receiving, loving, and obeying them).
130. The entrance and unfolding of Your Words give light; their unfolding gives understanding (discernment and comprehension) to the simple. 
131. I open my mouth and I pant (with eager desire), for I longed for Your commandments. 
132. Turn toward me and extend mercy to me, and show me favour, as is to those who love Your Name. 
133. Establish my steps and direct them by (means of) Your Word; let not any iniquity have dominion over me. 
134. Deliver me from oppressive men, so I will keep Your precepts (hearing, receiving, loving and obeying them).
135. Make Your face shine (with pleasure) upon Your servant, and teach me Your statutes. 
136. Tears stream down from my eyes, because people do not keep Your law, (they hear it not, nor receive it, love it, or obey it).

Donderdag 27 Augustus 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 18:37]
U het my voetstap ruim gemaak onder my, en my enkels het nie gewankel nie. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 119,  ........  Pe.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Psalm 119:129-136]
129. U getuienisse is wonderbaar, daarom bewaar my siel hulle. 
130. Die opening van U Woorde gee lig; dit maak die eenvoudiges verstandig. 
131. Ek maak my mond wyd oop en hyg, want na U gebooie verlang ek. 
132. Wend U tot my en wees my genadig, volgens die reg van die wat U Naam liefhet. 
133. Maak my voetstappe vas in U Woord, en laat geen ongeregtigheid oor my heers nie. 
134. Verlos my van die mens se verdrukking, sodat ek U gebooie kan onderhou. 
135. Laat U aangesig skyn oor U kneg, en leer my U insettinge. 
136. My oë loop af in strome van water, omdat hulle U wet nie onderhou nie. 

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. / 
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Cell phone photo taken in our garden, to use as background for this Bible verse. 


3 comments: