Saturday, 8 August 2015

PSALM 119.

Saturday 15 August 2015.
WORD OF THE DAY:
[Psalm 139:7,8]
7. Where can I go from Your Spirit? Where can I flee from Your presence?
8. If I go up to the heavens, You are there; if I make my bed in the depth, You are there. 

MESSAGE OF THE DAY: 
PSALM 119, ......  Zayin.
1. English - (New International Version.)
[Psalm 119:49-56]
49. Remember Your Word to Your servant, for You have given me hope. 
50. My comfort in my suffering is this: Your promise preserves my life. 
51. The arrogant mock me without restraint, but I do not turn from Your law. 
52. I remember Your ancient laws, O Lord, and I find comfort in them. 
53. Indignation grips me because of the wicked, who have forsaken Your law.  
54. Your decrees are the theme of my song wherever I lodge.  
55. In the night I remember Your Name O Lord, and I will keep Your law. 
56. This has been my practice: I obey Your precepts. 

Saterdag 15 Augustus 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 139:7,8]
7. Waar sou ek heengaan van U Gees, en waarheen vlug van U aangesig?
8. Klim ek op na die hemel, U is daar; en maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar!

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 119,  ........  Sajin.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Psalm 119:49-56]
49. Gedenk die Woord van U kneg, omdat U my laat hoop het. 
50. Dit is my troos in my ellende, dat U belofte my lewend maak. 
51. Vermeteles het baie met my gespot; van U wet het ek nie afgewyk nie. 
52. Ek het gedink O Here, aan U oordele van ouds, en ek het my getroos. 
53. Toorngloed het my aangegryp, vanweĂ« die goddelose wat U wet verlaat.  
54. U insettinge was gesange vir my in die huis van my vreemdelingskap. 
55. Here, in die nag het ek gedink aan U Naam, en ek het U wet onderhou. 
56. Dit het my deel geword, omdat ek U bevele bewaar het. 

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. / 
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks to Martin Heigan for kindly allowing me to use this magnificant photo for this verse of Scripture. 


No comments:

Post a Comment