Saturday, 11 July 2015

PSALM 104, Third section... / Derde gedeelte...

Sunday 12 July 2015.
WORD OF THE DAY:
[Psalm 127:3]
Sons are a heritage from the Lord, children a reward from Him. 

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 104, Third section ...
1. English - (New International Version)
[Psalm 104:20-33]
20. You bring darkness, it becomes night, and all the beasts of the forest prowl. 
21. The lions roar for their prey and seek their food from God. 
22. The sun rises and they steal away; they return and lie down in their dens. 
23. Then man goes out to his work, to his labour until evening. 
24. How many are Your works, O lord! In wisdom You made them all; the earth is full of Your creatures. 
25. Yonder is the sea, vast and spacious, teeming with creatures beyond number - living things, both large and small. 
26. There the ships go to and fro, and the Leviathan (sea monster), which You formed to frolic there. 
27. These all look and are dependent upon You to give them their food in due season. 

Sondag 12 Julie 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 127:3]
Kyk, seuns is 'n erfdeel van die Here; die vrug van die moederskoot is 'n beloning!

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 104, Derde gedeelte ...
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Psalm 104:20-27]
20. U beskik die duisternis, en dit word nag, waarin al die diere van die bos uitkruip. 
21. Die jong leeus brul om roof, en begeer hulle voedsel van God. 
22. As die son opgaan, dan trek hulle hul terug en gaan lê in hul slaapplekke. 
23. Die mens gaan uit na sy werk en na sy arbeid, tot die aand toe. 
24. Hoe talryk is U werke, O Here! U het hulle almal met wysheid gemaak; die aarde is vol van U skepsele!
25. Daar is die see, groot en alkante toe wyd - daar is 'n gewemel sonder getal klein diere saam met grotes.  
26. Daar gaan die skepe en die Leviátan (seemonster) wat U geformeer het, om daarin te speel. 
27. Hulle almal wag op U, dat U hulle voedsel kan gee op die regte tyd. 

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. /
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)

Cell phone photo, taken in our garden. 

No comments:

Post a Comment